Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra tổng kết công tác năm 2015

Ngày 15/12/2015, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra đã tổ chức tổng kết, kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh dự và chỉ đạo.

Năm 2015, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã tiến hành giám sát 45 đoàn thanh tra do các cục, vụ thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ thực hiện; thẩm định 27 dự thảo kết luận thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đối với 30 kết luận thanh tra; kết quả các tổ chức, đơn vị đã xử lý về kinh tế hơn 15 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 69,5%, xử lý kỷ luật hành chính 71 tập thể, 415 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 34 vụ với 103 đối tượng. Vụ cũng đã tham gia đóng góp ý kiến​ vào 6 dự thảo Thông tư, Nghị định; ghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật về thanh tra nói chung, các văn bản về công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra nói riêng; chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế tham gia xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 33 quy định về việc thực hiện kết luận Thanh tra, Thông tư số 05 quy định về giám sát hoạt động đoàn Thanh tra; xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Kết luận Thanh tra; chủ động tham mưu cho Lãnh đạo TTCP trong việc trả lời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến công tác tuyên truyền Thông tư 01 của TTCP về quy định hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và Nghị định 33 quy định việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các bộ, ngành, địa phương; tham mưu cho lãnh đạo TTCP ban hành Chỉ thị 2249 về tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra và công tác báo cáo, nhập số liệu vào Hệ thống CSDL Quốc gia...

Nhìn chung, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Vụ đã triển khai các nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực đảm bảo theo chương trình, kế hoạch được duyệt; đến nay Vụ đã hoàn thành 100% nhiệm vụ, kế hoạch do Tổng thanh tra giao. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016, Vụ tiếp tục giám sát hoạt động các đoàn thanh tra chưa kết thúc tại đơn vị của năm 2015 và sẽ thực hiện việc giám sát hoạt động các đoàn thanh tra do các cục, vụ của TTCP thưc hiện năm 2016; thực hiện việc thẩm định tất cả các dự thảo kết luận thanh tra khi được lãnh đạo TTCP giao; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đối với các kết luận thanh tra Vụ đang theo dõi thuộc TTCP; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các thông tư, nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra; tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo TTCP để xây dựng các văn bản pháp luật đối với các nội dung, công việc liên quan đến việc xử lý sau thanh tra.

Trên cơ sở kết quả công tác cũng như những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua báo cáo tổng kết năm 2015, tập thể cán bộ, công chức Vụ đã đóng góp ý kiến cho tập thể và từng cá nhân với tinh thần xây dựng; tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2015 theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ. Tập thể cán bộ, công chức Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra quyết tâm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016.
                                                                                                                                                                                                                                  Đăng Khoa

gopyduthaovbluat

BACHO gif

Liên kết web

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

Tốt - 80%
Khá - 20%
Trung Bình - 0%
Kém - 0%

Tổng bình chọn: 5
The voting for this poll has ended on: October 5, 2015

Hình ảnh hoạt động

© Copyright 2015 Thanh Tra Tỉnh Tuyên Quang

Trụ sở: 158 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273.822 457 - Fax: 0273.822 457

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

023238
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tất cả
144
50
1398
23238