Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Thanh tra

Ngày 17/1/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì buổi họp với các đơn vị có liên quan nhằm chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Tham dự có Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cùng lãnh đạo một số cục, vụ, đơn vị.

 

Theo đó, nội dung của buổi làm việc nhằm phân công cụ thể trách nhiệm đối với các cục, vụ, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch các hoạt động chủ yếu thực hiện Chiến lược; tổ chức nghiên cứu các nội dung của Chiến lược phục vụ việc xây dựng các đề án và chương trình thực hiện Chiến lược; tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chiến lược đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thanh tra cũng như các cơ quan, tổ chức cá nhân ngoài ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đề nghị, cần thiết phải lập một Ban Chỉ đạo do Tổng Thanh tra là Trưởng Ban để tổ chức thực hiện Kế hoạch; các nhóm nội dung cần được gom lại một các hệ thống, trong đó nhấn mạnh nhóm các vấn đề liên quan đến thể chế và tổ chức chỉ đạo hoạt động theo các Kế hoạch cụ thể, chi tiết đối với từng nội dung công việc.

 
Phát biểu chỉ đạo tai buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, bốn nhiệm vụ cơ bản của Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là: Xác định địa vị pháp lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan thanh tra; tăng thẩm quyền cho các cơ quan Thanh tra từ Trung ương tới địa phương; kiện toàn tổ chức, bộ máy và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện cần quan tâm tới 03 nhóm vấn đề lớn là: Xây dựng, hoàn thiện với các luật, văn bản dưới luật và các nghị định hướng dẫn thi hành; tập trung công các tổ chức bộ máy cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Thanh tra.
 
Tổng Thanh tra thống nhất quan điểm sẽ thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chiến lược do Tổng Thanh tra là Trưởng Ban, 02 Phó Tổng Thanh tra là Phó Ban, trong đó, 01 Phó Tổng Thanh tra phụ trách công tác thể chế trực tiếp chỉ đạo thường xuyên, 01 Phó Tổng Thanh tra phụ trách công tác tổ chức bộ máy, đào tạo, tuyên truyền. Về nội dung thực hiện Kế hoạch, Tổng Thanh tra cho rằng, đây là Kế hoạch chung của Tổng Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo sẽ có Kế hoạch chi tiết; các bộ, ngành địa phương tham gia Kế hoạch như thế nào – điều này sẽ được cụ thể hóa trong nội dung tổ chức thực hiện Kế hoạch.
 
Dự kiến, Hội nghị trực tuyến về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 giữa Thanh tra Chính phủ với Thanh tra các bộ, ngành địa phương sẽ được tổ chức vào cuổi tháng 2, đầu tháng 3/2016 như là một thông điệp đầu năm đến toàn ngành Thanh tra và được truyền thông rộng rãi trong phạm vi toàn quốc./.
  Đăng Khoa

gopyduthaovbluat

BACHO gif

Liên kết web

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

Tốt - 80%
Khá - 20%
Trung Bình - 0%
Kém - 0%

Tổng bình chọn: 5
The voting for this poll has ended on: October 5, 2015

Hình ảnh hoạt động

© Copyright 2015 Thanh Tra Tỉnh Tuyên Quang

Trụ sở: 158 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273.822 457 - Fax: 0273.822 457

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

023208
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tất cả
114
50
1368
23208